Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen Morivision en zakelijke kopers. Door gebruik te maken van onze website en het plaatsen van een bestelling, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

  • Morivision: verwijst naar ons bedrijf dat apparaten, equipment, skincare en beauty nutrition aanbiedt voor de professionele markt in de schoonheidssector.
  • Zakelijke koper: verwijst naar een rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een bestelling plaatst via onze website.
  • Website: verwijst naar de online winkel van Morivision waar zakelijke kopers producten kunnen bekijken en bestellen.
2. Bestellingen en Contractvorming

2.1 Door het plaatsen van een bestelling op onze website gaat de zakelijke koper een bindende overeenkomst aan om de geselecteerde producten te kopen.

2.2 Morivision behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren zonder opgaaf van redenen. In geval van annulering zullen eventuele betalingen van de zakelijke koper worden terugbetaald.

3. Prijzen en Betalingen

3.1 Alle prijzen op onze website zijn vermeld in de valuta zoals aangegeven. Alle vermelde prijzen zijn exclusief eventuele belastingen, douanerechten of andere heffingen.

3.2 Betaling dient te geschieden op het moment van het plaatsen van de bestelling. Morivision accepteert betalingen via de betaalmethoden die op onze website worden vermeld.

4. Levering

4.1 Morivision streeft ernaar om bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren. De geschatte levertijden worden vermeld op onze website en zijn indicatief. Vertragingen in de levering kunnen plaatsvinden als gevolg van onvoorziene omstandigheden. Morivision is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vertraagde levering.

4.2 De zakelijke koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige verzendgegevens. Morivision is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van onjuiste of onvolledige verzendgegevens verstrekt door de zakelijke koper.

5. Retourneren en Garantie

5.1 Zakelijke kopers hebben het recht om producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, mits de producten ongeopend en onbeschadigd zijn. De zakelijke koper dient vooraf contact op te nemen met Morivision voor instructies en een retournummer.

5.2 Voor defecte producten geldt een garantieperiode van 1 jaar. Zakelijke kopers dienen Morivision binnen de garantieperiode op de hoogte te stellen van eventuele defecten. De garantie dekt geen schade als gevolg van onjuist gebruik of normale slijtage.

6. Intellectueel Eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, merknamen, logo's en inhoud op onze website blijven eigendom van Morivision of de respectievelijke eigenaren.

6.2 Het is de zakelijke koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Morivision gebruik te maken van, wijzigingen aan te brengen in, of inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Morivision of derden.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Morivision is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten of het niet kunnen gebruiken ervan.

7.2 Morivision is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan apparatuur, apparaten, skincare of beauty nutrition die voortvloeit uit onjuist gebruik of ongeautoriseerde aanpassingen.

8. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting

8.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

8.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Rotterdam.

Voor verdere vragen of opmerkingen over onze Algemene Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld op onze website.

Laatst bijgewerkt: 22-05-2023

Morivision - Join the vision.

Morivision is een innovator en houdt zich bezig met advies in de schoonheidssector.